ברוכים הבאים לאתר של המרכז הביו-אזורי לניהול מערכות אקולוגיות במרחב ירושלים!ם

 

המרכז הביו-אזורי הוקם בשיתוף החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה ורשויות מקומיות באזור ירושלים. מטרתו לייסד תהליך חשיבה-תכנונית מתמשך בירושלים ובמטרופולין לשמירה על מערכות אקולוגיות חיוניות במרחב האזורי, כנדבך קריטי בפיתוח בר-קיימא.א 

המרכז שואף לשיפור תשתיות הטבע במרחב ירושלים וסביבתה, כולל השמירה על המגוון הביולוגי ואת הגדלתו, בכדי להבטיח שירותי מערכת מיטביים לאורך זמן ולדורות הבאים.ם

 

.המרכז פועל ל: קידום מודעות, הפצת מידע, הקניית תמיכה והדרכה, קידום יוזמות ושותפויות

ה"המרכז הביו-אזורי לניהול מערכות אקולוגיות במרחב ירושלים מייצר פלטפורמה לאיסוף מידע על המגוון הביולוגי בכל אזור ירושלים ומקדם דיאלוג חוצה גבולות, כמו גם הבנה של המערכות האקולוגיות שנותנות לנו חיים."ם
  נעמי צור, יו"ר, המרכז הביו-אזורי ירושלים --

© 2016 Proudly created with Wix.com