כחבר הקרן, אנו מזמינים אותך להצטרף לאחת הוועדות שלנו ולקחת חלק בפעילות הקרן

ועדת מעורבות:

העלאת מעורבות בעלי העניין, גיוס בעלי עניין חדשים והכנסת קרן ירושלים הירוקה למפה

יו"ר הוועדה: מר' שלמה אור

ועדת ניקיון:

שמירה על ניקיון ירושלים ע"י קידום מפגשי שכונות נקייה ביחד עם תושבים מקומיים, תנועות נוער, בתי ספר וארגונים קהילתיים אחרים.

יו"ר הועדה: מר' שלמה אור

ועדת חינוך:

קידום תמיכה בחינוך סביבתי בבתי ספר יסודיים מקומיים.

יו"ר הועדה: פרופ' אהוד זיו

ועדת הסנגור:

הפצת נושאי הקרן והבאתם לידיעת התקשורת, הציבור וכל רמות מקבלי ההחלטות.

יו"ר הועדה: גב' נעמי צור ומר' שלמה אור

ועדת ביקורת:

ביקורת התנהלות הקרן

יו"ר הועדה: גב' איילת רוזן

ועדת מזון לירושלים:

קידום ירושלים כעיר עם חוסן עירוני בגידול מזון, השתתפות בפרויקטים הרבים המתרחשים בעיר.

יו"ר הועדה: גב' נעמי צור וגב' בת-אל ספיוואק

אם את/ה מעוניין/ת להצטרף לאחת המועדות ולקחת חלק פעיל בפעולות שלנו תצרו אימנו קשר:

jerusalemgreenfund@gmail.com

© 2016 Proudly created with Wix.com