קרן ירושלים ירוקה תומכת ומקדמת יוזמות קהילתיות

ומעורבות סביבית, חברתיות וכלכלית, בירושלים ובסביבתה.

© 2016 Proudly created with Wix.com