פרוייקטים של קרן ירושלים ירוקה

המרכז הביו-אזורי בירושלים

המרכז הביו-אזורי בירושלים הוקם בשנת 2014 במטרה לקדם מדיניות מחקרית, ייעוץ לניהול פרויקטים ושיתוף פעולה ברמות שונות להגנה על המגוון הביולוגי, שמירה על הטבע וניהול בר-קיימא באזור ירושלים. מטרתו לקדם הזדמנויות ומסגרות לשיתוף פעולה מקומי, לאומי ובינלאומי, לטפח שיתופי פעולה ולספק מידע על ניהול מערכות אקולוגיות ברות קיימא.

מזון לירושלים

חוסן מזון עירוני מוכר כיום כסוגיה עולמית. המרכז הביו-אזורי חוקר את מחזור המזון העירוני ומחפש דרכים לפיתוח חקלאות עירונית וסביב-עירונית באמצעות תמיכה ביוזמות מקומיות לגידול מזון.

 

עין כרם: בניית חזון

צוות "עליה לרגל ירוקה ירושלים" עובד יחד עם ועדת עין כרם ובעלי עניין נוספים לפיתוח חזון לעין כרם כיעד עליה לרגל. לנוכח האתגרים הרבים הנוכחיים המאיימים על האווירה השלווה של הכפר, מטרתינו העיקרית היא לשמור על אופיו הייחודי של עין כרם, לצד השקעה בתשתיות נחוצות. תהליך זה נתמך, באמצעות הקרן, על ידי הקסטודיה הקתולית בארץ הקודש. 

תוכנית 

© 2016 Proudly created with Wix.com