תרומות או דמי חבר לקי"י- בארה"ב

קרן ירושלים ירוקה משתפת פעולה עם קרן FJC - קרן של קרנות פילנתרופיות, כדי לאפשר תרומות מוכרות לצורכי מס בארה"ב. FJC הוא צדקה ציבורית המספקת ניהול ותמיכה לנתינה לצדקה בארה"ב ובעולם.

Procedure for sending a cheque:

  1. Your cheque should be made out to the "FJC - A Foundation of Philanthropic Funds"

  2. In the memo line of the cheque you write "The Jerusalem Green Fund"

  3. Mail the cheque to the FJC, 520 Eighth Avenue, 20th Floor, New York, N.Y. 10018

  4. If there is no memo line on your cheques, put an accompanying note into the envelope, with your full name and the address to which you want them to send the receipt. In the note state that this is for stakeholder membership/project support of the Jerusalem Green Fund.

© 2016 Proudly created with Wix.com