על קרן ירושלים ירוקה

קרן ירושלים ירוקה­­ פועלת לקידום קיימות סביבתית, חברתית וכלכלית בעיר ירושלים ובמרחב הסובב אותה, ע"י תמיכה במיזמים קהילתיים. הקרן עובדת עם מגוון הקהילות הירושלמיות, ופונה גם לאוהבי ירושלים ברחבי עולם. 

"בעלי עניין בירושלים", כפי שמכונים חברי קרן ירושלים ירוקה, מהווים ההון האנושי והכספי של הקרן. בעלי עניין בירושלים מקדמים אחראיות ויושרה ציבורית באמצעות מחויבותם הפיננסית ומעורבותם האזרחית ותורמים למאמץ הפיכת ירושלים לעיר שתושביה ומבקריה יתגאו ביופייה ובקדושתה.

מטרות הקרן

1.  גיוס משאבים ותמיכה בפרויקטים בעיקר במרחב ירושלים, אשר מקדמים קיימות סביבתית, חברתית וכלכלית ומעלים

     מודעות לערך הקיימות.

2.  קידום מודעות ואחראיות סביבתית, שימור ופיתוח המשאבים הטבעיים במרחב ירושלים בפיתוח בר-קיימא; טיפוח

     הכבוד שעלינו לרחוש לסביבה.

3.  עידוד ותמיכה בעסקים, בארגונים ובמוסדות המטמיעים מדיניות המפגינה אחריות סביבתית וחברתית.

4.  פיתוח ועידוד שיח ושיתוף פעולה בין-דתי במרחב ירושלים ובקהילות, ערים, ומדינות אחרות בעולם.

5.  פיתוח וקיום כנסים, ימי עיון, סדנאות והרצאות לקידום נושאי אחריות סביבתית, חברתית וכלכלית.

6.  הכנה, פרסום והפצת חומרי קריאה ומדיה המקדמים אחריות סביבתית, חברתית וכלכלית.

7.  איתור וקידום אפיקים חינוכיים, אזרחיים ומשפטיים התומכים במטרות הקרן.

8.  יצירת קשר ושיתוף פעולה עם יחידים ומוסדות ברחבי העולם, התואמים את מטרות הקרן.

© 2016 Proudly created with Wix.com