top of page

תכנית הכשרה לצוות השותפות האזורית 2023

התכנית התקיימה בתמיכת המשרד להגנת הסביבה

בחצי השני של שנת 2023 צוות השותפות האזורית עבר תהליך של הכשרה לגיבוש ובניית תכנית פעולה. התוכנית שהייתה בת 4 מפגשים כללה תיאום ציפיות, בניית חזון מטרות ויעדים, הגדרת מבנה השותפות ותפקידיה וצוותי פעולה ראשוניים. כמו כן כללה התוכנית סיור לימודי למרחב הביוספרי במגידו. 

סיכומי הפגישות והחומרים מהתהליך: 

מפגש 1: תיאום ציפיות

הקלטה של המפגש הראשון, כולל הרצאת אורח של פרופ' אלפונסו וגרה

סיכום פגישה

 

מפגש 3:  בניית חזון מטרות ויעדים והגדרת צוותי פעולה

סיכום פגישה

מצגת - הערכות ארגונית לניהול המרחב המשותף

 

מפגש 4: תכנית פעולה 

סיכום פגישה

מצגת סיכום והכנה להמשך

 

bottom of page